PRIHLÁŠKA DETI

Prihláška

Prihláška na cvičenia pre deti do Štúdia aerobiku, tanca a gymnastiky pri V-FIT

Názov cvičenia:                ......................................................

                              / Moderná gymnastika, Brušné tance,
                               Športová gymnastika, Tanečná pre deti, FIT deti, Joga pre deti/

Meno a priezvisko dieťaťa: ………………………………………………….

Dátum narodenia dieťaťa: ………………………………………………….

Adresa: ……………………………………………………………………………..

Telefón : …………………………...................................................

Škola a trieda: .................................................................... 


Spôsob platby kurzovného:  ..........................................................

 /Výška poplatku: viz POPLATKY/

Možnosti platby:

Vopred na účet:  POZOR:  Zmena čísla účtu:  SK3802000000002787093958 , do poznámky napísať – priezvisko dieťaťa, názov kurzu.


Prehlásenie
Prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa nevylučuje telesné cvičenie a nie je
ani rizikom pre ostatné deti v kolektíve (infekčná choroba a pod.). Akúkoľvek zmenu
týchto skutočností oznámim organizátorovi cvičenia.
Beriem na vedomie, že organizátor cvičenia nezodpovedá za zranenia či iné škody
nespôsobené priamo cvičebným zadaním.
Rodiča a deti nie sú na lekciách poistené proti úrazu.


Poznámka:
* V prípade choroby dlhšej ako 2 týždne po prinesení potvrdenia od lekára vám bude vystavený VOURCHER a hodiny v kurze Vám budú odrátané z ďalšej úhrady kurzu.

 


* Vlastnoručným podpisom sa zaväzujem, že budeme dodržiavať predpisy V-FIT a ŠATaG.

** Ceny sú prerátané konverzným kurzom koruny voči € 30,1260 SKK **


Dátum : .................................... Podpis: ...............................................


V Bratislave 18. 2. 2015