Úhrady kurzovÚhrada kurzovného

Len vopred na účet -
  číslo účtu:  SK3802000000002787093958 , VS – termin kurzu, poznamka – typ kurzu a meno a priezvisko. (ďalšie info: tel. 02/43426357 od 16h.,  vfit.petrzalka@gmail.com)


Kedy je potrebné kurz uhradiť
Kurz je potrebné uhradiť než začne. Pozor kurz má obmedzenú kapacitu. Neváhajte preto so zaplatením kurzu.
Zaplatením je istota miesta v kurzu. V prípade neúčasti na kurzu je možno za seba poslať náhradu, peniaze sa nevracajú. Rezervácie kurzu
Rezervácia kurzov sa robí len s minimálne 5 eur vopred na účet. Pred začatím konania kurzu je nutné zostatok kurzu doplatiť vopred na účet. Záloha je nevratná.

Storno podmienky kurzovného

Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrátenie kurzovného pri vzniknutých prekážkach z jeho strany. Kurzovné sa nevracia po začatí kurzu. V prípade, ak by ste zistili, že sa z vážnych dôvodov nemôžete kurzu zúčastňovať, môžeme vám na požiadanie vystaviť VOURCHER na zvyšné hodiny v kurzu a ten môžete niekomu darovať alebo využiť v ďalšom kurze pre deti, alebo aj v kurze pre dospelých.


 V Bratislave 18.2.2015