FIT PROGRAMY

     F I T PROGRAM pre ŽENY – tvarovanie a kondícia   

MESAČNÝ F I T PROGRAM pre ŽENY – tvarovanie a kondícia

Cvičenia sa uskutočňujú pod dohľadom fitness trénera v posilňovni po 2 hod. týždenne (spolu 8 h.) a 1 hod. týždenne (spolu 4 h.) samostatne vo fitness na permanentku. Kurz začína dňom nástupu na kurz a končí po  vyčerpaní predplatených lekcií plynule po sebe idúcich.

Ideálne by bolo keby ste k tretiemu cvičeniu ešte pridali štvrté podľa ponuky V-FIT. Táto kombinácia cvičenia je potrebná, aby došlo k naštartovaniu tvarovanie postavy, korekcie postavy, spevneniu pohybového aparátu, zvýšeniu objemu svalovej hmoty, redukcii tuku alebo zníženiu obvodu pása.

Dôležité je po ukončení programu, pokračovať aj naďalej v cvičení.


T E R M Í N : podľa dohody (Malé skupiny max. 4 ženy. Individuálny prístup).

CENA : 83 €


ZDARMA:
- meranie tuku a vody v tele
- úvodný rozhovor a založenie individuálnej karty
- vstupné testy výkonnosti
- jedenkrát pitný režim zdarma pri nástupe na kurz
- 4 vstupová permanentka do fitness
alebo raz ZDARMA 30 min. masáž chrbta po dohode s lektorom
.............................................................................................................................................................................
DO FORMY – TROJMESAČNÝ INTENZÍVNY CVIČEBNÝ PROGRAM


Cvičenia sa uskutočňujú pod dohľadom fitness trénera v posilňovni po 2 hod. týždenne (spolu 24 h.) a 1 hod. týždenne (spolu 12 h.) samostatne vo fitness na permanentku. Kurz začína dňom nástupu na kurz a končí po vyčerpaní predplatených lekcií plynule po sebe idúcich.

Ideálne by bolo keby ste k tretiemu cvičeniu ešte pridali štvrté podľa ponuky V-FIT. Táto kombinácia cvičenia je potrebná, aby došlo k naštartovaniu tvarovanie postavy, korekcie postavy, spevneniu pohybového aparátu, zvýšeniu objemu svalovej hmoty, redukcii tuku alebo zníženiu obvodu pása.

Dôležité je po ukončení programu, pokračovať aj naďalej v cvičení.

T E R M Í N: podľa dohody (Malé skupiny max. 4 ženy. Individuálny prístup).

CENA : 215 € (možnosť uhradiť v dvoch splátkach – prvá splátka pred nástupom na kurz, druhá v nasledujúci mesiac))


ZDARMA :
- meranie tuku a vody v tele
- úvodný rozhovor a založenie individuálnej karty
- vstupné testy výkonnosti
- jedenkrát pitný režim zdarma pri nástupe na kurz
- 12 vstupová permanentka do fitness
alebo ZDARMA 30 min. masáž chrbta + šije raz mesačne po dohode s lektorom
- na záver cvičebného programu vypracovaný cvičebný plán na vyžiadanie
....................................................................................................................................................
DO FORMY – POLROČNÝ INTENZÍVNY CVIČEBNÝ PROGRAM


Cvičenia sa uskutočňujú pod dohľadom fitness trénera v posilňovni po 2 hod. týždenne (spolu 48 h.) a 1 hod. týždenne (spolu 24 h.) samostatne vo fitness na permanentku. Kurz začína dňom nástupu na kurz a končí po vyčerpaní predplatených lekcií plynule po sebe idúcich.

Ideálne by bolo keby ste k tretiemu cvičeniu ešte pridali štvrté podľa ponuky V-FIT. Táto kombinácia cvičenia je potrebná, aby došlo k naštartovaniu tvarovanie postavy, korekcie postavy, spevneniu pohybového aparátu, zvýšeniu objemu svalovej hmoty, redukcii tuku alebo zníženiu obvodu pása.

Dôležité je po ukončení programu, pokračovať aj naďalej v cvičení.

T E R M Í N : podľa dohody (Malé skupiny max. 4 ženy. Individuálny prístup).

CENA : 378 € (možnosť uhradiť v dvoch splátkach)


ZDARMA :
- meranie tuku a vody v tele
- úvodný rozhovor a založenie individuálnej karty
- vstupné testy výkonnosti
- jedenkrát pitný režim zdarma pri nástupe na kurz
- 24 vstupová permanentka do fitness
alebo ZDARMA 30 min. masáž chrbta + šije raz mesačne po dohode s lektorom
- na záver cvičebného programu vypracovaný cvičebný plán na vyžiadanie