SENIOR VITAL

 

 SENIOR  VITAL  -   revitalizačné cvičenie pre seniorov s trénerkou. Nebude vás viac bolieť chrbát a vaše svalstvo sa spevní a vy sa môžete bezbolestne usmievať a tešiť sa z každého dna. Nemusíte viac premýšlať ak ráno vstávať, aby to čo najmenej bolelo. Kombinácia cvičenia Zdravý chrbát, Pilates a joga.

 

Zdravie je podmieňujúcim faktorom celkovej kvality života. Je to stav optimálnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Udržať si zdravie znamená starať sa o vlastné telo a o jeho funkcie. Na udržanie zdravia je nevyhnutná pohybová aktivita vykonávaná primerane veku a možnostiam konkrétneho jednotlivca. Seniori si odvykajú od pravidelného pohybu. Preto majú mnohí vo vyššom veku rôzne zdravotné problémy, bolesti a musia často pristúpiť aj k represívnym zákrokom.  

Zdravotné cvičenie si kladie za cieľ dosiahnúť svalovú rovnováhu, dobrú koordináciu a silu, ktoré sú základom správnych pohybových i dychových návykov a prevencie predčasného opotrebovaniu pohybového aparátu (chrbtice, klbov, vazov i svalov). Obsahuje posilovanie, protahovacie, uvolňovacie a tvarovacie cvičena. Ku cvičeniu sa používa okrem cvikov s vlastným telom aj cviky na rehabilitačných loptách, s overbally, odporovej gumy (Thera band).

Osobne ma veľmi teší, keď stretávam seniorov, ktorí majú chuť na sebe pracovať. Naše programy berú do úvahy možné, zdravotné problémy a preto hlavné priority sú zamerané na trénovanie motoriky pohybu, ľahké, aeróbne zaťaženie, strečing a relaxačné cvičenia, ktoré sú odbremenené od kĺbového zaťaženia. Intenzita tréningu je vždy individuálna v závislosti od zdravotného stavu. 

 


 C e n a : 70 eur za 10 lekcií + 2 vourchery na náhradku v inom kurze    


Termín:       od  27. 4. 23 -  29. 6. 23  

T e r m í n : ŠTVRTOK od 17 h. do 17.50 h.

 

PRIJÍMÁME P R I H L Á Š K Y . Jedna cvičebná hodina trvá 50 min.

Nevahajte preto so zaplatením kurzu. Zaplatenim je istota miesta v kurzu.mobil: /doobeda, inak SMS/ +421 903 17 48 85


Úhrada kurzovného

na účet - SK 3802000000002787093958, VS – termin kurzu, poznamka – typ kurzu a meno a priezvisko. (ďalšie info: tel.  0903/174 885 – 10.00 – 14.30 h.)