POPLATKY - DETI

             P O P L A T K Y za D E T I
vo V - FIT-športovo-relaxačné centrum, o.z.ŠTÚDIO AEROBICU, TANCA a GYMNASTIKY
               SEZÓNA 2017 - 2018

                                   www.v-fit.sk


CENA DETSKÝCH CVIČENI


Všetky platby vopred na účet 
:  SK3802000000002787093958 

FIT DETI 

a) jeden vstup                      -   5za lekciu 

b) 4 vstupová permanentka - 18 € platnosť 2 mesiace
                                       /4,50 € za lekciu/ 

c) mesačný poplatok          - 16 € /1 lekcie týždenne/
  /napr. január ... /                 - 
4 € za lekciu
                                                                     

/napr. január, február ... nieje prenos do dalšieho mesiaca / 

                                  

KURZY JOGA pre DETI, VESELÁ JOGA, ZDRAVÉ NOŽKY a SM SYSTEM
10 lekcií - cena 45 eur. 
Individuálny vstup + 1 euro. 

 

v pripade choroby dieťaťa, ak o to požiadate sa dá nahradiť:
1/ v ďalšom fungujúceho kurze
2/ V prípade, že kurz 
nefunguje, môžete dostať
náhradný vstup, ale len na kurz 
pre ženy v týždni od pondelka do piatku podľa rozvrhu /okrem kurzu SMS /.

 

 

1. NÁHRADY DETSKÝCH KURZOV za vynechané tréningy

a/ V prípade choroby dieťaťa dlhšej ako 2 týždne si prineste potvrdenie od lekára a bude vám vystavený VOURCHER na vynechané hodiny v kurze a tie Vám budú odrátané z ďalšieho poplatku za kurz.

2. Pre rodičov vo V-FIT v Petržalke :

Pochopili sme, že niektorí rodičia potrebujú byť pri dieťatku, a preto sa vedenie V-FIT rozhodlo, že umožní, aby mamina, ocko, babka, alebo teta boli prítomný na tréningu, ale len pre deti do 5 rokov.   

Prítomný sprevádzajúci dieťaťa uhradí vopred paušálny poplatok 1 euro za seba .
 

 

PLATBU do ŠtATaG je nutné UHRADIŤ vopred na účet č.  SK3802000000002787093958  , VS – rodné číslo dieťaťa, do poznámky uviesť priezvisko + názov krúžku a uhradiť.

 


Ale ak budete mať zaujem si akékoľvek náčinie z gymnastiky - stuha, lopta, obruč alebo gymnasticke spicky je možno si zakúpiť.


STORNO podmienky kurzovného

Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrátenie kurzovného pri vzniknutých prekážkach z jeho strany, výnimku tvorí choroba dlhšia ako 2 týždne s potvrdením od lekára. Kurzovné sa nevracia po začatí kurzu. V prípade, ak by ste zistili, že sa z vážnych dôvodov nemôže dieťa kurzu zúčastňovať, môžeme vám na požiadanie vystaviť VOURCHER na zvyšné hodiny v kurzu a ten môžete niekomu darovať alebo využiť v ďalšom kurze pre deti, alebo aj dospelých.

Ďakujeme Vám za pochopenie – vedenie V- FIT


V Bratislave 1.8.2017