Prihláška

Prihláška na kurz cvičenia pre rodičov s deťmi


Meno a priezvisko dieťaťa: ………………………………………………….

Dátum narodenia dieťaťa: ………………………………………………….

Meno a priezvisko rodiča: ………………………………………………….

Adresa: ……………………………………………………………………………..

Telefón : …………………………. E-mail: …………………………………..

Miesto kurzu : V-FIT - športovo-relaxačné centrum, o.z.
Gercenova 8/F, Petržalka-Dvory


Dátum kurzu : ........................................

Kedy: ..................................................Spôsob platby kurzovného:
Len vopred na účeti v V-FITnež začne kurz.
Číslo účtu:  číslo účtu:  SK3802000000002787093958 , do poznámky napísať – CRsD, priezvisko dieťaťa, názov kurzu.


Prehlásenie
Prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa nevylučuje telesné cvičenie a nie je
ani rizikom pre ostatné deti v kolektíve (infekčná choroba a pod.). Akúkoľvek zmenu
týchto skutočností oznámim organizátorovi cvičenia.
Beriem na vedomie, že organizátor cvičenia nezodpovedá za zranenia či iné škody
nespôsobené priamo cvičebným zadaním.
Rodiča a deti nie sú na lekciách poistené proti úrazu.


Dátum : .................................... Podpis: ...............................................* Kapacita kurzov je limitovaná, preto sa prihláste čo najskôr a neváhajte so
so zaplatením kurzu, ak chcete mať garantované miesto
(miesto nie je zaručené predbežnou prihláškou).

* Kurzovné sa nevracia ani za ospravedlnené hodiny, nakoľko rodič berie na
vedomie, že častou neprítomnosťou svojho dieťaťa na cvičení blokuje miesto inému
dieťatku, ktoré sa do kurzu nedostalo.

 
* Je možno prísť aj v čase po začatí kurzu  a v prípade, že bude voľné miesto, doplatiť ostávajúce hodiny do konca kurzu.

Hodnota jednej hodiny v kurzu je 6,00 € .

** Ceny sú prerátané konverzným kurzom koruny voči € 30,1260 SKK **

V Bratislave