Rozvrh hodin

  

  R O Z V R H    CVIČENIA    PRE    ŽENY   a   MLÁDEŽ rok

  Vo V-FIT všetko prebieha formou kurzou.

KURZY najdete v kolonke KURZY sú tam vypisane všetky.

1. Ak je kurz otvorený je možno chodiť aj na 5 vstupovú permanentku na kurzy v hodnote 45 eur. 

2. Doplatiť si zostatok lekcií po 8 eur.