Rozvrh hodin

  

  R O Z V R H    CVIČENIA    PRE    ŽENY   a   MLÁDEŽ rok

  Vo V-FIT všetko prebieha formou kurzou.

KURZY najdete v kolonke KURZY sú tam vypisane všetky.

Ak je kurz otvorený je možno chodiť aj na 5 vstupovú permanentku na kurzy v hodnote 35 eur. 

Výnimka:  

Body Work s Aďkou v UTOROK o 19 h.  je možno na individuálne vstupy alebo 5 vstupové permanentky za 25 eur.