Novinky


 N O V I N K Y     pre rok 2012  

DETSKE  FITNESS pre deti do 8 rokov
vo V-FIT Bratislava.

Vstup len 1 euro za hodinu.

 

P r i j í m á m e   záujemcov z rad detí a mládeže .
Prihlášky: v-fit@szm.sk , SMS – 0903/174885, telefonicky – 02/43426357


V prihláške uveďte meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, telefón
a e-mailový kontakt a aktivitu pre dieťa.

 

P R I P R A V U J E M E :

DETI ŠPORTOM ZA ZDRAVÍM


Súťaž budeme organizovať samostatne
1. pre deti materských škôl ( choreografie skupín)
2. pre deti základných škôl ( choreografie skupín)

Preteky sú určené aj deťom, ktoré cvičia v športových kluboch,
školách , v Centrách voľného času aj v telových. jednotách.


Súťaž sa uskutoční doobeda.


S p o l o č n á    ch o r e o g r a f i a (Skupina musí mať min. 5 detí)

Súťažiť sa bude pre deti ZŠ vo vekových kategóriách :


1. až 3. trieda ZŠ, 4. až 6. trieda , 7. až 9. trieda
pre deti z MŠ – spresníme po dohode s riaditeľkami MŠ .

 

V Bratislave dňa 1. 8. 2012