Štatút

ŠTATÚT PRE RODIČOV DETÍ

1. Príchod na tréning 10 min. pred jeho zahájením (čas na prezlečenie).

2. Vstup do telocvične povolený len po prezutí a to po celý rok.

3. Priviesť deti na WC pred zahájením tréningu.

4. Do začiatku tréningu čakajú deti v šatni na príchod trénera (ky).

5. Cez školský rok mäžu prebiehať vystúpenia. 

6. NA TRÉNING SO SEBOU :

- športové oblečenie /v zime teplé oblečenie tzn. dlhé nohavice, mikinu/

- čistú športovú obuv určenú len do telocvične

- pitie / vo fľaši z umelej hmoty s uzáverom, NIE SKLO !!!, ani v krabičke/

-  ! NIE ŽUVAČKY, MOBIL, ŠPERKY, HODINKY aj.!

7. Je nutné, aby dieťa navštevovalo tréningy pravidelne /imunita dieťaťa /.

8. Neprítomnosť dieťaťa vždy vopred ospravedlniť trénerovi (ke) písomne s podpisom rodičov, SMS alebo telefonicky na recepcii V-FIT alebo e-mail:  vfit.petrzalka@gmail.com

9. Ak nastanú akékoľvek problémy obráťte sa na trénera (rku) svojho dieťaťa, závažné problémy riešte s hlavnou trénerkou Helenou Petrášovou v čase do 14.00 h. na tel. č. – 0903/174885 alebo e-mail: vfit.petrzalka@gmail.com


10. V čase prázdnin  sa lekcie ŠATaG nekonajú (ak tréner neurčí inak).

12. Rodičia sú povinní si svoje deti vyzdvihnúť (malé ihneď po ukončení cvičebnej lekcie a staršie, čo sa prezliekajú sami do 10 min. po ukončení lekcie).

13. Rodičia a deti boli zaškolení o prevencii úrazov a zoznámení s pokynmi pre rodičov a deti.

14. Poplatky - viz Cenník deti

 15. PLATBY na účet: ČÍSLO ÚČTU SK38 0200 0000 0027 8709 3958,  variabilní symbol = rodné číslo dieťaťa, v Poznámke uviesť: Priezvisko a druh činnosti – joga, zdravé nôžky, tanec, gymnastika )


16.  Ak dieťa porušuje pravidla slušného správania sa na hodinách /napr. používa nevhodné výrazy, ubližuje ostatným deťom fyzicky, alebo iným nevhodným spôsobom, chová sa nadmerne hlučne, poškodzuje majetok V-FIT .../ bude z tréningu vylúčené a v prípade, že má uhradené  poplatky na dlhšie obdobie, budú peniaze vrátené rodičom.

 

Tento štatút platí od 1. 1. 2021