Akcie dospelí

 

V - FIT - športovo-relaxačné centrum, Gercenova 8/F, Petržalka-Dvory
02/43426357                                                        www.v-fit.sk

 

NOVINKA - KRUHOVÝ TRÉNING pre ženy - prihlášky a úhrada vopred
    
Len  20 eur za 50 min.,

  alebo 13 eur za 30 minút.


Rýchly a nekompromisní odbúravač tuku. Hodina je určená všetkým ženám bez rozdielu veku, či váhy. Je určena aj pre začiatočníčky aj pokročilé cvičenky.

N e v á h a j t e a vyskúšajte t r é n i n g v posiľnovni.

Posiľňovanie s p e v ň u j e svalstvo a t v a r u j e ho.
Samozrejme je dôležitá aj strava.

Zájemci hláste sa na e-mail: vfit.petrzalka@gmail.com alebo 02/43426357 do 14 h., alebo SMS - 0903/174885