Akcie dospelí

 

V - FIT - športovo-relaxačné centrum, Gercenova 8/F, Petržalka-Dvory
02/43426357                                                        www.v-fit.sk

 

 

 

NOVINKA - KRUHOVÝ TRÉNING pre ženy - prihlášky a úhrada vopred
 
Jedna klientka 25 eur

 Dve klientky 36 eur

 Tri klientky 45 eur

 Štyri klientky 50 eur za  50 min.

  

 

Rýchly a nekompromisní odbúravač tuku. Hodina je určená všetkým ženám bez rozdielu veku, či váhy. Je určena aj pre začiatočníčky aj pokročilé cvičenky.

N e v á h a j t e a vyskúšajte t r é n i n g v posiľnovni.

Posiľňovanie s p e v ň u j e svalstvo a t v a r u j e ho.
Samozrejme je dôležitá aj strava.

Záujemci hláste sa na e-mail: vfit.petrzalka@gmail.com  do 14 h., alebo SMS - 0903/174885