Z Ľ A V Y

Z Ľ A V Y    pre rok 2021-2022 vo V-FIT    


V- FIT - športovo-relaxačné centrum, o.z.,  je tu
    zasa s  N O V Ý M I    A K C I A M I  
          pre Vaše peňaženky a váš čas.

DO     P O Z O R N O S T I      NAŠIM KLIENTOM    V – FIT Bratislava


  1. Platné sú LEN 10 % ZĽAVY, po predložení NOVEJ ZĽAVOVEJ kartičky. 


2. Zakúpte pre seba JEDEN kurz a získaj TRVALÚ 5 % zľavu na ďalšie kurzy.
Netýka sa Gravid jogy, Senior Vital a SM systém.

3.  Zakúte si pre seba DVA KURZY a získaj TRVALÚ 10 % zľavuna ďalšie kurzy. Netýka sa Gravid jogy, Senior Vital a SM systém.

4. NÁHRADY DOSPELÁCKÝCH kurzov za vynechané tréningy. Spolu so zaplateným kurzom získavate 2 Vourchery, ktoré môžete použiť v čase trvania vášho kurzu ako náhradu za nevyčerpané lekcie. Môžete sa zúčastniť iného kurzu v čase trvania Vášho kurzu po odovzdaní Vourcheru na recepcii.

5. NÁHRADY DOSPELÁCKÝCH a DETSKÝCH kurzov. V prípade choroby dlhšej ako 2 týždne si prineste potvrdenie od lekára a vystavíme Vám VOURCHER na vynechané hodiny a odrátané budú z ďalšieho kurzu.

6. AKCIOVÁ PERMANENTKA na 5 vstupov pre kurz na vyskúšanie, či je kurz pre vás vhodný.
Cena hodiny v kurzu je 5 eur. Na permanentku si doplatíte LEN o 1 euro viac na hodinu. Môžete si vyskúšať, ktorý kurz bude pre Vás najvhodnejší a môžete si potom doplatiť zostatok hodín v kurze za zníženú cenu 5 eur, ktorý budete navštevovať.


Tak prídite k nám do V-FIT - športovo-relaxačného centra na Gercenovej 8/F, Bratislava Petržalka. Ceny kurzov pre Vašu peňaženku nebudú záťažou /LEN 5 eura/hod. v kurzu a každý lektor u nás má certifikát. Kolektív našich trénerov verí, že nám ostanete verní aj naďalej. Vo V-FIT nájdete nielen KVALITU, ale aj VÝHODNÉ ĽUDOVÉ CENY.

 

e-mail: vfit.petrzalka@gmail.com

www.v-fit.sk

recepcia: - 02/4342 6357

SMS - 0903/174 885, SMS
číslo účtu:  SK3802000000002787093958