PRIHLÁŠKY na kurz

Kontakt a prihlásenie na kurz

V – FIT - športovo-relaxačné centrum, o.z.
Prihlasovanie sa na kurzy a informácie o kurzoch:


Telefón: +421 (0) 903 174 885 - /doobeda, inak SMS/
               +421 (0) 915 608 517 - /doobeda, inak SMS/
Recepcia :  02/4342 6357  do 14 h., alebo Štvrtok od 17 do 19 h.

E-mail: v-fit@szm.sk

Kontaktná osoba: Helena Petrášová alebo recepčná pri volaní na recepciu


Poštová adresa:
V – FIT - športovo-relaxačné centrum, o.z.
Gercenova 8/F, 851 02 Bratislava-Petržalka

IČO: 42180287

Miesto konania kurzov: Bratislava - bližšie info o termínoch konania kurzov
nájdete v AEROBIC CENTRE - Kurzy


Číslo účtu pre úhradu za kurz:  
číslo účtu:  SK3802000000002787093958 
 

Vypíšte nasledovný kontaktného formulár a pošlete e-mailom na v-fit@szm.sk
a budete prihlásená na kurz.

Napíšte dátum úhrady, ak budete platiť úhradu na účet.

Meno a priezvisko:                ...............................................................

Názov kurzu a dátum kurzu:    ...............................................................
  
Dátum úhrady kurzu:             ................................................................

Mám 10%,  50%, bez zľavy:  ...............................................................