Cenník deti

PONUKA PRE DETI   školský rok 2016- 2017

Úhrady vopred na účet SK3802000000002787093958, do poznámky priezvisko dietata+typ cvičení


NÁHRADY DETSKÝCH KURZOV za vynechané tréningy. V prípade choroby dieťaťa dlhšej ako 14 dní si prineste potvrdenie od lekára a bude vám vystavený VOURCHER na vynechané hodiny v kurze a tie Vám budú odrátané z ďalšieho poplatku za kurz.


Storno podmienky kurzovného
Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrátenie kurzovného pri vzniknutých prekážkach z jeho strany, výnimku tvorí choroba dlhšia ako 2 týždne s potvrdením od lekára. Kurzovné sa nevracia po začatí kurzu. V prípade, ak by ste zistili, že sa z vážnych dôvodov nemôže sa dieťa kurzu zúčastňovať, môžeme vám na požiadanie vystaviť VOURCHER na zvyšné hodiny v kurzu a ten môžete niekomu darovať alebo využiť v ďalšom kurze pre deti, alebo aj pre dospelých.


cena detských cvičení deti od 3 rokov.
a) na hodinu - 5,00 € za 1 h. + 1 euro za prítomný doprovod /len deti do 4 r./
b) permanentka na 4 vstupy - 18 eur / 4,50 € za 1 h./
+ 1 euro za prítomný doprovod/len u deti do 4 r./
c) mesačný poplatok - 32 eur /2 lekcie týždenne - 4 eura a lekciu/ + 1 euro za prítomný doprovod    /len u detí do 4 r./
    mesačný poplatok - 16 eur /1 lekcie týždenne - 4 eura a lekciu/+ 1 euro za prítomný doprovod /len u detí o 4 r./
d) na viac ako 2 mesiace - 3,50 € za 1 h. - výhodné !!!+ 1 euro za prítomný doprovod /len u detí do 4 r./
e/ kurzy pre deti od 2 do 4 rokov - 4+1 za 1 euro, cena 25 eur, Individ. vstup na kurz je 7 eur + 1 euro za rodiča.

PLATBU do ŠtATaG je nutné UHRADIŤ na účet č. SK3802000000002787093958, VS – rodné číslo dieťaťa, do poznámky uviesť priezvisko + názov krúžku a uhradiť.


Ďakujeme Vám za pochopenie – vedenie V- FIT


V Bratislave 1.8.2016