Cenník deti

PONUKA PRE DETI   školský rok 2021- 2022

Úhrady vopred na účet SK3802000000002787093958, do poznámky priezvisko dietata+typ cvičení


NÁHRADY DETSKÝCH KURZOV za vynechané tréningy. V prípade choroby dieťaťa dlhšej ako 14 dní si prineste potvrdenie od lekára a bude vám vystavený VOURCHER na vynechané hodiny v kurze a tie Vám budú odrátané z ďalšieho poplatku za kurz.

 

Storno podmienky kurzovného
Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrátenie kurzovného pri vzniknutých prekážkach z jeho strany, výnimku tvorí choroba dlhšia ako 2 týždne s potvrdením od lekára. Kurzovné sa nevracia po začatí kurzu. V prípade, ak by ste zistili, že sa z vážnych dôvodov nemôže sa dieťa kurzu zúčastňovať, môžeme vám na požiadanie vystaviť VOURCHER na zvyšné hodiny v kurzu a ten môžete niekomu darovať alebo využiť v ďalšom kurze pre deti, alebo aj pre dospelých.


Cena detských cvičení deti je rovnaká ako u dospelých. V kurzoch, kde je pritomny aj rodič doplacá 1  euro za každú lekciu. 

PLATBU do ŠtATaG je nutné UHRADIŤ na účet č. SK3802000000002787093958, VS – rodné číslo dieťaťa, do poznámky uviesť priezvisko + názov krúžku a uhradiť.


Ďakujeme Vám za pochopenie – vedenie V- FIT


V Bratislave 1.1.2021