Cenník deti

PONUKA PRE DETI   školský rok 2024

Úhrady vopred na účet SK3802000000002787093958, do poznámky priezvisko dietata+typ cvičení

FYZIO - PILATES pre DETI od 9 rokov  

          - 10 lekcií za 80 eur

 

ŠTVRTOK  od 16 do 16.45 h.  

od 8. 2. 24 - 11. 4. 24    

Cena 80 eur za 10 lekcií

 

 

Cvičenie sa uskutoční pod vedením Heleny Petrášové, ktorá je lektorkou gymnastiky a športového aerobiku.-, lektor SM systému.  

 

NÁHRADY DETSKÝCH KURZOV za vynechané tréningy. V prípade choroby dieťaťa dlhšej ako 14 dní si prineste potvrdenie od lekára a bude vám vystavený VOURCHER na vynechané hodiny v kurze a tie Vám budú odrátané z ďalšieho poplatku za kurz.

Pretože choroby stále útočia na dospelých, ale aj na Vaše detičky, V-FIT sa rozhodlo, že aj deti budú mať nárok na 2 Vourchery na náhradku.  Ďalší kurz, ktorý má vždy 10 lekcií Vás bude stát menej o 2 vstupy. Takže  NEBUDETE UHRÁDZAŤ 10 LEKCII ALE LEN 8 LEKCIÍ . /Pozor, vourcher nesluži na to, že si v ďalšom kurze chcete nahradiť len tieto lekcie. Bez úhrady kurzu, alebo zostatku minimalne 3 lekcií vourcher stráca platnosť./ Ak odchodí Vaše dieťatko všetkých 10 lekcií, tak samozrejme Vourcher stráca platnosť.

Storno podmienky kurzovného
Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrátenie kurzovného pri vzniknutých prekážkach z jeho strany, výnimku tvorí choroba dlhšia ako 2 týždne s potvrdením od lekára. Kurzovné sa nevracia po začatí kurzu. V prípade, ak by ste zistili, že sa z vážnych dôvodov nemôže sa dieťa kurzu zúčastňovať, môžeme vám na požiadanie vystaviť VOURCHER na zvyšné hodiny v kurzu a ten môžete niekomu darovať alebo využiť v ďalšom kurze pre deti, alebo aj pre dospelých.


Cena detských cvičení deti je rovnaká ako u dospelých. V kurzoch, kde je pritomny aj rodič doplacá 1  euro za každú lekciu. 

PLATBU do ŠtATaG je nutné UHRADIŤ na účet č. SK3802000000002787093958, VS – rodné číslo dieťaťa, do poznámky uviesť priezvisko + názov krúžku a uhradiť.


Ďakujeme Vám za pochopenie – vedenie V- FIT


V Bratislave 1.1.24