Rodičia info pre vás

 

PRE RODIČOV – informácie

Pre školský rok od SEPTEMBRA 2012  p r i j í m á m e      

n o v ý c h   č l e n o v 

NOVINKA pre rodičov  vo V-FIT v Petržalke :

Pochopili sme, že niektorí rodičia potrebujú byť pri dieťatku, a preto sa vedenie V-FIT rozhodlo, že umožní, aby mamina, alebo ocko,či babka boli prítomný na tréningu. Ak to bude len trochu možné, nech nám potom, ale pri cvičení detí pomohli, aby deti mali pocit, že práve tento otecko, či mamina, či babka patrí medzi nás, aby "drobcom" nebolo ľúto, že ich rodič nie je prítomný na tréningu.


Každá neúčasť na cvičení je nutné nahlásiť SMS p. Helene na t.č. 0903/174885 pred cvičením.


Ďakujeme Vám za pochopenie – vedenie V - FIT

Prijímáme aj VŠETKÝCH, ktoré majú aj chuť začať cvičiť. Prídite medzi nás.


Prihlášky :
1) e-mail:                                              v-fit@szm.sk
2) na recepciu od 16 h.  :                       02/4342 6357
3) SMS na mobil:                                   0903/174 885

Uveďte: Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, rok narodenia, krúžok.

Trénovné: (viz poplatky)

PLATBU do ŠtATaG je nutné UHRADIŤ po odovzdaní PRIHLÁŠKY v hotovosti na recepcii v H-FIT alebo na účet č. 2575383654/0200, VS – rodné číslo dieťaťa, do poznámky uviesť priezvisko + názov krúžku a uhradiť najneskôr než začne dieťa navštevovať cvičenie.

Ďakujeme za pochopenie – kolektív V-FIT - www.v-fit.sk

ČO RODIČIA HOVORÍTE NA NÁZOR NÁS TRÉNEROV ?
Vážení rodičia, určite máme spoločný zámer, a to aby vaše deti
športovali a svoju energiu si vybíjali
v telocvične alebo vo fitness centrách a nie vonku s kľúčikom na krku.

Máme pre Vás širokú ponuku krúžkov pre dievčatá aj pre chlapcov.
Pokiaľ máte rovnaký názor na cvičenie pre deti ako naše centrum, to znamená systematickú prácu v cvičení alebo tancovaní, ktorá
prinesie určitý výsledok, tak si budeme určite rozumieť.
Celý rad trénerov je pripravený sa venovať vašim deťom.
Ponúkame Vám cvičenie :
- v V-FIT- športovo-relaxačnom centre, o.z., Gercenova 8/F, BA
Ponuka jednotlivých druhov:

-

Cvičenie a tancovanie s deťmi a mládežou v jednotlivých krúžkoch spočíva v systematickej práci, ktorá má na konci určitý výsledok (choreografie na vystúpenie, na súťaže, účasť na mini maratónu v aerobicu a iné).
Nemáme záujem o to, aby cez hodinu „len hopkali“ bez určitého plánu. Preto potrebujeme systematicky pracovať a na to musíme mať pravidelnú dochádzku vašich detí a mládeže (niekedy príde choroba, ale to patrí k životu).
Z toho dôvodu máme aj v našich predpisoch (uvedených aj na internetovej stránke) aj platobné podmienky, ktoré je potreba dodržovať.
Je povinnosťou každého člena mať uhradené členské poplatky,
a to najneskôr do posledného dňa v mesiaci, kým začne tréning.
Novinka je v platení členských poplatkoch: je možno platiť po mesiaci, ale aj vopred na 5 mesiacov, čo je najvýhodnejšie.
Na tento systém sme nastúpili z dôvodu, že ekonomická situácia je u každého iná, a máme záujem umožniť deťom športovanie. Veríme, že sme Vám vyšli dostatočne v ústrety.

V Bratislave 1. 8. 2012