REDUKČNÉ PROGRAMY

REDUKČNÝ KURZ -- MESAČNÝ CVIČEBNÝ PROGRAM  

REDUKČNÝ KURZ zameraný na spevnenie svalov a zníženie tukových zásob v organizme. Posilnenie svalov a formovanie postavy, zdravotné cvičenia, špeciálne cvičenia uvoľňovacie, naťahovacie a relaxačné, cvičenia na fit loptách (aj iné pomôcky - tyče, gumičky, švihadla, expandery, overball, pilates kruh, overball …)

Cvičenia sa uskutočňujú pod dohľadom fitness trénera v posilňovni po 2 hod. týždenne (spolu 8 h.) a 1 hod. týždenne (spolu 4 h.) samostatne vo fitness na permanentku. Kurz začína dňom nástupu na kurz a končí po vyčerpaní predplatených lekcií plynule po sebe idúcich.

T E R M Í N: podľa dohody (Malé skupiny max. 4 ženy. Individuálny prístup).

CENA: 83 €

ZDARMA:
- meranie tuku a vody v tele
- úvodný rozhovor a založenie individuálnej karty
- vstupné testy výkonnosti
- jedenkrát pitný režim zdarma pri nástupe na kurz
- 4 vstupová permanentka do fitness
alebo raz ZDARMA 30 min. masáž chrbta po dohode s lektorom
- konzultácie o strave podľa rozhodnutia fitness tréneraREDUKČNÝ KURZ - TROJMESAČNÝ INTENZÍVNY CVIČEBNÝ PROGRAM


REDUKČNÝ KURZ zameraný na spevnenie svalov a zníženie tukových zásob v organizme. Posilnenie svalov a formovanie postavy, zdravotné cvičenia, špeciálne cvičenia uvoľňovacie, naťahovacie a relaxačné, cvičenia na fit loptách (aj iné pomôcky - tyče, gumičky, švihadla, expandery, overball, pilates kruh, overball …)

Cvičenia sa uskutočňujú pod dohľadom fitness trénera v posilňovni po 2 hodinách týždenne (spolu 24 h.)

a 1 hod. týždenne (spolu 12 h.) samostatne vo fitness na permanentku. Kurz začína dňom nástupu na kurz a končí po vyčerpaní predplatených lekcií plynule po sebe idúcich.

T E R M Í N: podľa dohody (Malé skupiny max. 4 ženy. Individuálny prístup).

CENA: 215 € (možnosť uhradiť v dvoch splátkach – prvá splátka pred nástupom na kurz, druhá v nasledujúci mesiac)

ZDARMA:
- meranie tuku a vody v tele
- úvodný rozhovor a založenie individuálnej karty
- vstupné testy výkonnosti
- jedenkrát pitný režim zdarma pri nástupe na kurz
- 12 vstupová permanentka na aerobne cvičenie
alebo ZDARMA 30 min. masáž chrbta + šije raz mesačne po dohode s lektorom
- vyhotovenie jedálničku na úpravu stravy na počiatku kurzu alebo konzultácie o strave podľa rozhodnutia fitness trénera

REDUKČNÝ KURZ -- POLROČNÝ INTENZÍVNY CVIČEBNÝ PROGRAM

REDUKČNÝ KURZ zameraný na spevnenie svalov a zníženie tukových zásob v organizme. Posilnenie svalov a formovanie postavy, zdravotné cvičenia, špeciálne cvičenia uvoľňovacie, naťahovacie a relaxačné, cvičenia na fit loptách (aj iné pomôcky - tyče, gumičky, švihadla, expandery, overball, pilates kruh, overball …)

Cvičenia sa uskutočňujú pod dohľadom fitness trénera v posilňovni po 2 hodinách týždenne (spolu 48 h.)
a 1 hod. týždenne (spolu 24 h.) samostatne vo fitness na permanentku. Kurz začína dňom nástupu na kurz a končí po vyčerpaní predplatených lekcií plynule po sebe idúcich.

T E R M Í N:podľa dohody (Malé skupiny max. 4 ženy. Individuálny prístup).

CENA: 378 € (možnosť uhradiť v dvoch splátkach – prvá splátka pred nástupom na kurz, druhá v nasledujúci mesiac))

ZDARMA:
- meranie tuku a vody v tele
- úvodný rozhovor a založenie individuálnej karty
- vstupné testy výkonnosti
- jedenkrát pitný režim zdarma pri nástupe na kurz
- 24 vstupová permanentka na aerobne cvičenie
alebo ZDARMA 30 min. masáž chrbta + šije raz mesačne po dohode s lektorom
- vyhotovenie jedálničku na úpravu stravy na počiatku kurzu alebo konzultácie o strave podľa rozhodnutia fitness trénera