SEBAOBRANA PRE ŽENY v H-FIT Bratislava

07. 05. 2008
SEBAOBRANA PRE ŽENY v H-FIT Bratislava
Dámy a slečny z Bratislavy a okolia.
H - FIT-športovo-relaxačné centrum, o.z. pre vás pripravilo:

kurz SEBAOBRANY PRE ŽENY - sobota od 16 do 17.30 h.

Nácvik sebaobrany si vyžaduje aj únavu, pot, sem-tam aj menší šrám, fyzický kontakt. S tým sa, prosím vyrovnajte !!!No to všetko Vás len posilní a pomôže zvýšiť Vaše sebavedomie, skúsenosť, obratnosť, rýchlosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť a tiež odolnosť!
Vaše telo I psychika sa Vám odvďačia, ak na sebe budete pracovať komplexne, kratívne a s radosťou. Verte si !!!.

Poznámka: vybráno z propozíc trénera sebaobrany Maja.

Č O V Á S N A U Č Í L E K T O R ?

- Že Vaša bezpečnosť je aj vo vašej “hlave”, vo vašej psychike !

- Útoky na ženy v živote nie sú film !

- Dispozície na sebaobranu !

- Postupy pri napadnutí zblízka !

- Rady od profesionála !

- Trocha paragrafov z Trestného zákona !

NOVINKA : Od januára 2008 aj SEBAOBRANA pre MLÁDEŽ – Sobota od 14.30 do 15.30 h.


Archív